flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз постановлення окремих ухвал

15 березня 2013, 14:14


 Даний аналіз проведено помічником судді Білопільського районного суду м. Білопілля Сумської області Пришвою Н.В. відповідно до п. 2.2 Плану роботи Білопільського районного суду на І півріччя 2013 року з метою визначення показника якості виконання окремих ухвал (постанов) суду, з’ясування причин їх невиконання з метою їх усунення в подальшій діяльності, а також для визначення показника якості здійснення контролю та вжиття заходів по усуненню порушень закону посадовими особами державних органів.
Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави.
Процесуальне законодавство України, визначаючи повноваження суду як носія судової влади, встановлює, що суд, крім виконання функцій, пов’язаних із безпосереднім вирішенням судових справ, уповноважений виносити окремі ухвали (постанови), які мають бути ефективним засобом дотримання законності забезпечення судом прав і свобод людини.
Окрема ухвала суду - це ухвала, якою суд реагує на виявлені під час розгляду справи порушення закону і причини та умови, що сприяли вчиненню порушення. Окрема ухвала є формою профілактичного впливу судів на правопорушення.
Окрема ухвала може бути постановлена судом до завершення судового розгляду або одночасно із цим. Така ухвала постановляється як за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, так і з ініціативи суду. Окрема ухвала постановляється судом в нарадчій кімнаті і оформляється окремим документом.
Суд має право, але не зобов'язаний постановляти окрему ухвалу.
Окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам, які можуть усунути причини та умови. Ці органи зобов'язані вжити відповідних заходів, які будуть вважати доцільними. Суд не вправі в окремій ухвалі визначати конкретні заходи, які слід вжити для усунення причин та умов, що сприяли правопорушенню, оскільки це виходить за межі його компетенції.
Особи, яким адресовано окрему ухвалу, письмово повідомляють суд про вжиті заходи протягом одного місяця з дня одержання ухвали.
Законодавець встановлює особливий порядок оскарження окремої ухвали. Вона може бути оскаржена особами, інтересів яких вона стосується, незалежно від того, чи беруть вони участь у справі, у загальному порядку. Особи, які беруть участь у справі, мають право оскаржити окрему ухвалу, лише у тому випадку, коли вона порушує їх права та інтереси.
Згідно ст. 23-2 КПК України суд зобов’язаний за наявності підстав винести окрему ухвалу (постанову), щоб звернути увагу державних органів, громадських організацій або посадових осіб на встановлені у справі факти порушення закону, та причини і умови, що сприяли вчиненню злочину і потребують вжиття відповідних заходів.
Питання, пов’язані з винесенням судом окремих ухвал (постанов), регламентуються ст.ст. 23-2, 273, 340, 380 та 400-2 КПК.
    Підстави винесення окремих ухвал (постанов) зазначені у ст. 23-2 і ст. 346 КПК, але їх перелік не вичерпний. Зокрема, відповідно до зазначених норм закону підставами винесення окремих ухвал (постанов) є:
- установлені у справі факти порушення закону;
- виявлені причини і умови, що сприяли вчиненню злочину;
- встановлені порушення прав громадян та інші порушення закону, допущені під час провадження дізнання, досудового слідства або при розгляді справи судом нижчого рівня;
- виявлені у справі прояви громадянином високої свідомості, мужності під час виконання громадського обов'язку, що сприяло припиненню чи розкриттю злочину;
- наявні у засудженого до позбавлення волі неповнолітні діти, які залишилися без нагляду і потребують влаштування або встановлення над ними опіки чи піклування;
- інші випадки, якщо суд визнає це необхідним (ч. 5 ст. 23-2 КПК України). Наприклад, реагування суду окремими ухвалами на факти зриву судових процесів, прояви неповаги до суду, порушення строків досудового слідства органами дізнання і судами.
Протягом 2012 року суддями Білопільського районного суду було винесено 30окремих постанов в кримінальних справах, з яких :
· суддею Терещенко О.І. винесено 15 окремих постанов;
· суддею Свиргуненко Ю.М. - 6 окремих постанов;
· суддею Замченко А.О. - 9 окремих постанов;
Під час проведення даного аналізу встановлено, що із загальної кількості винесених судом окремих ухвал (постанов) в кримінальних справах даний вид процесуального документу приймався судом з таких питань:
- порушення закону, допущеного при провадженні досудового слідства та неналежному виконанні працівниками органів внутрішніх справ і прокуратури своїх посадових обов’язків і недбалому ставленні до них, що випливало з неналежної якості досудового слідства;
- невиконання ухвал суду про привід учасників судового розгляду в судове засідання та невиконання судових доручень;
Встановлено, що окремі ухвали (постанови) суду виносились суддями в нижчезазначених кримінальних справах та виконувались відповідальними органами та посадовими особами наступним чином, про що наведено у вигляді таблиці: 
 
 
 
Підстави винесення окремої постанови, дата винесення, суддя (ПІП)
 
Наслідки виконання
1.
 
Справа № 1-10/12 року (постанова від 05.01.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Встановлено порушення законодавства у сфері направлення та виявлення у водія транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що були виявлені під час розгляду кримінальної справі по обвинуваченню Шукшина Артема Олександровича, про що довести до відома головного лікаря КЗ «Білопільська центральна лікарня» та начальника Білопільського РВУМВС в Сумській області.
Згідно листа КЗ «Білопільської ЦРЛ» від 16.02.2012р.
Проведено заняття з лікарями з метою недопущення в подальшому недоліків при проведенні обстежено на стан алкогольного (наркотичного) сп’яніння по повторному вивченню інструкції. Висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння складається безпосередньо після огляду особи та результату лабораторних досліджень.
Лист Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 23.01.2012 року,згідно з яким суду повідомлено, що з метою недопущення подібних недоліків в ході розслідування кримінальних справ зміст цієї постанови доведено до відома особового складу ВДАІ та заплановано проведення робочої зустрічі з представниками Білопільської ЦРЛ з метою недопущення в подальшому вказаних недоліків.
 
2.
 
Справа № 1-10/12 року (постанова від 05.01.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Виявлено порушення кримінально-процесуального законодавства при проведенні досудового слідства, неналежне виконання своїх службових обов’язків, виконання постанов суду про привід свідків.
Згідно листа УМВС в Сумській області від 01.02.2012 р. за порушення вимог КПК відповідальні особи підлягають притягненню до дисциплінарної відповідальності.
3.
 
Справа № 1-8/12 року (постанова від 10.01.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Встановлення неналежне виконання своїх службових обов’язків слідчими прокуратури, відсутність контролю за досудовим слідством і відсутність перевірки кримінальних справ при направленні їх до суду, що було виявлено під час розгляду кримінальної справи по обвинуваченню Шкурат С.В. та направлено справу на додаткове розслідування.
Крім того, порушено співробітниками РВУМВС вимог Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України.
Згідно листа прокуратури Сумської області від 17.02.2012 р. за результатами розгляду окремої постанови суду слідчим прокуратури вказано на недопустимість порушено крим.-проц. Законодавства під час розслідування кримінальних справ, а прокурору – на необхідність посилення нагляду за проведенням досудового слідства у кримінальних справах, розслідуваних слідчими прокуратури та належної перевірки справ перед направленням їх до суду.
Відповідно до листа начальника УМВС України в Сумській області від 03.02.2012р.гр. Шкурат С.В. викликалась до відділу РВ для дактилоскопіювання як особа, яка перебуває на оперативних обліках в ОВС, дактило карта якої відсутня в дактило масиві НДЕКЦ при УМВС.
4.
 
Справа № 1-23/12 року (постанова від 06.02.2012 року суддя Замченко А.О.)
Порушення під час проведення досудового слідства у кримінальній справі по обвинуваченню Денисюка Ю.С., а саме представника цивільного позивача, визнаного постановою слідчого було допитано у якості свідка, про що складено відповідний протокол. При необхідності допиту такої особи як свідка, необхідно усунути від виконання повноважень представника цивільного позивача.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 12.03.2012 року суд повідомлено, що з метою недопущення подібних недоліків в ході розслідування кримінальних справ проведено додаткові заняття в системі службової підготовки щодо роз’яснення Пленуму Верховного Суду України та додаткове вивчення положень КПК, України.
Відповідно до листа прокуратури Білопільського району від 23.03.2012 р. за результатами розгляду окремої постанови суду за допущені порушення вимог кримінально-процесуального законодавства вказано на необхідність посилення наглядової діяльності у зазначених сферах та покладено на начальника СВ Бережного С.О.
5.
 
Справа № 1-19/12 року. (постанова від 13.02.2012 року суддя Терещенко О.І.)
При вирішені кримінальної справи по обвинуваченню Тотара В.М. встановлено неналежне виконання посадовими особами РВУМВС своїх посадових обов’язків по виконанню постанов суду є недопустимими, оскільки зривають судові засідання та тягнуть за собою перенесення розгляду справи.
Згідно листа УМВС України в Сумській області від 12.03.2012 року суд повідомлено, що в ході проведення перевірки було встановлено, що зазначені свідки не прибули в судове засідання про що було проінформовано суд та підтверджено рапортами. Стан виконання постанов щодо приводів учасників судового процесу тримається на постійному контролі керівництва УМВС.
6.
 
 
 
Справа № 1-7/12 року (постанова від 17.02.2012 року суддя Замченко А.О.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків працівниками Сумського СІЗО, відсутність контролю з боку керівництва, а саме допущено порушення надання телефонних розмов особам, які тримаються під вартою, що виявилось при дослідження обставин кримінальної справи по звинуваченню Панченка В.І. в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 121 КК України.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 04.05.2012 року який надійшов після повторного нагадування, за результатами розгляду окремої постанови суду за допущені порушення вимог суду повідомлено, що адміністрацією СІЗО постійно проводиться заходи, спрямовані на виявлення та вилучення заборонених предметів у осіб, взятих під варту. При проведенні обшуку в камері ув’язненого Панченка В.І. мобільний телефон не вилучався., що підтверджується також письмовим поясненням обвинуваченого.
7.
 
Справа № 1-7/12 року (постанова від 17.02.2012 року суддя Замченко А.О.)
Порушення питання про притягнення свідка по справі Панченка В.І. до кримінальної відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань та належну організацію провадження досудового слідства.
Відповідно до листа прокуратури Білопільського району від 04.04.2012 р, за результатами розгляду окремої постанови суду щодо вирішення питання стосовно свідка постанову направлено до РВУМВС для організації та проведення перевірки в порядку ст. 97 КПКУ.
8.
 
Справа № 1-27/12 року (постанова від 16.03.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Невиконання службових обов’язків слідчим СВ РВУМВС Максютою І.С. та начальника СВУМВС Бережного С.О. та відповідальними особами прокуратури при проведенні досудового слідства у кримінальній справі по обвинуваченню Дяденка О.О., а саме: при призначенні експертиз по справі, оформлення кримінальної справи відповідно до Інструкції про організацію діловодства в системі МВСУ, порушення в протоколі щодо прийняття застави, до матеріалів справи не долучено належним чином завірену копію паспорта, не зазначено які саме матеріальні цінності приймаються під заставу, порушення списку осіб, які викликаються в якості свідків до суду, що свідчить про відсутність контролю з боку керівництва УМВС та прокуратури.
Відповідно до листа прокуратури Білопільського району від 03.05.2012р., який надійшов після повторного нагадування, за результатами розгляду окремої постанови суду за допущені порушення вимог кримінально-процесуального законодавства вказано на необхідність посилення наглядової діяльності у зазначених сферах, а також контролю за своєчасністю дій слідчими зі сторони начальника Бережного С.В.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 16.05.2012 р. який надійшов після нагадування суд повідомлено, що з метою недопущення подібних недоліків зміст даної постанови було обговорено на оперативній нараді та надано вказівку начальнику СВУМВС про проведення додаткових занять у сфері службової підготовки зі знання норм КПК.
9.
 
Справа № 1801/1531/12 (постанова від 10.04.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Порушення слідчим СВ РВ УМВС України в Сумській області Синиченком О.О., Аксенко В.Д., Максютою І.С., Бережного С.О. норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства при проведенні досудового слідства кримінальної справи по обвинуваченню Чеха О.В., а саме порушення прав особи при призначенні експертизи, не вручено взагалі постанова про порушення кримінальної справи обвинуваченому та потерпілому, порушення прав інших потерпілих від злочину, на протязі значного часу досудове слідство у кримінальній справі не проводилось взагалі, що свідчить про неналежне виконання своїх службових обов’язків слідчими СВ РВУМВС та контролю з боку керівництва УМВС та прокурора.
Відповідно до листа прокуратури Білопільського району від 24.05.2012 р., за результатами розгляду окремої постанови суду за допущені порушення вимог кримінально-процесуального законодавства вказано начальнику РВ Чмілю С.В., а також начальнику СВ РВ УМВС Бережному С.О. про необхідність посилення контролю за проведенням дізнання та досудового слідства підрозділу дізнання та слідчим відділом Максюті І.С. та Синиченку О.О. вказано на недопущення в подальшому вказаних порушень.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 11.06.2012 року після нагадування суд повідомлено, що з метою недопущення подібних недоліків при провадженні досудового слідства дана постанова доведена до відома особового складу, заслухано пояснення та попереджено слідчих та Бережного С.О., вказано на необхідність покращення якості досудового слідства.
10.
 
Справа № 1801/1564/12 (постанова від 04.04.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків старшим слідчим прокуратури Місюри М.М. та неналежний нагляд за досудовим слідством з боку прокурора білопільського району, а саме порушення затримання підозрюваного Кузенкова В.В. Слідчий прокуратури своєчасно не підготував та не передав відповідні документи на доставку підозрюваного, у зв’язку з чим конвойна служба не мала можливості своєчасно доставити підозрюваного.
Відповідно до листа прокуратури Білопільського району від 09.04.2012 р., за результатами розгляду окремої постанови суду, повідомлено, що факти викладені в постанові розглянуті та спрямовано листа прокурору Сумської області про часткове депреміювання старшого слідчого Місюри М.М.
 
11.
 
Справа № 1801/1630/12 (постанова від 03.05.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Грубе порушення вимог кримінально-процесуального законодавства України з боку слідчого РВ УМВС України в Сумській області Клименко В.М., під час проведення досудового слідства по кримінальній справі по обвинуваченню Марченка В.М. стосовно ознайомлення експертизи. Крім того, визнаний речовим доказом автомобіль, але не долучений жодний правовстановлюючий документ належності даного автомобіля, що свідчить про грубе порушення службових обов’язків слідчим та начальником СВ Бережним С.О. та відповідальними особами за нагляд з боку прокуратури.
Листом прокуратури Білопільського району від 19.06.2012 р.повідомлено, що за результатами розгляду проведеної оперативної наради начальнику СВ Білопільського РВ УМВС Бережному С.О. вказано на необхідність посилення наглядової діяльності у зазначених сферах у кримінальних справах, а також про необхідність посилення прокурорського нагляду під час вивчення кримінальних справ.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 05.07.2012 р., який надійшов після нагадування, суду повідомлено, що з метою недопущення подібних недоліків в ході розслідування кримінальних справ зміст даної постанови було обговорено на оперативній нараді Білопільського РВ УМВС, де начальнику СВ Бережному С.О. було суворо вказано на прорахунки при розслідуванні кримінальної справи.
12.
 
Справа № 1-п/1801/38/12 (постанова від 15.05.2012 року суддя Свиргуненко Ю.М.)
Судом виявлено порушення під час вирішення питання про закриття кримінальної справи зв’язку із закінченням строків давності, а саме ст.. слідчим СВРВУМВС Пашковою І.М. не вжито всіх можливих і необхідних заходів для встановлення осіб, що вчинили злочин, досудове слідство зупинено взагалі без достатніх на це підстав, що є грубою формою бездіяльності органу досудового слідства та відсутність контролю з боку начальника та прокуратури і відсутність перевірки кримінальних справ при направленні їх до суду.
Листом прокуратури Білопільського району від 20.06.2012 року повідомлено, що за результатами розгляду окремої постанови, вказано начальнику міліції та слідчій Пашковій І.М. про необхідність посилення контролю за проведенням дізнання та досудового слідства підрозділу дізнання та слідчим відділом РВУМВС та вказано на недопущення в подальшому подібних випадків під час провадження досудового слідства по кримінальних справах.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 05.07.2012 р., після нагадуваннясуд повідомлено, що з метою в подальшому недопущення аналогічних прорахунків при розслідуванні кримінальних справ надано вказівку начальнику СВ Бережному С.О. про проведення додаткових занять у сфері службової підготовки зі знанням норм КПК.
13.
 
Справа № 1-п-/1801/45/12 (постанова від 31.05.2012 року суддя Свиргуненко Ю.М.)
Судом виявлено порушення під час вирішення питання про закриття кримінальної справи у зв’язку із закінченням строків давності, а саме слідчим СВРВУМВС Горкушою В.Г. не вжито всіх можливих і необхідних заходів для встановлення осіб, що вчинили злочин, а досудове слідство зупинено взагалі без достатніх на це підстав, що є грубою формою бездіяльності органу досудового слідства та відсутність контролю з боку начальника та прокуратури і відсутність перевірки кримінальних справ при направленні їх до суду.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 06.07.2012 року, окрема постанова суду щодо зазначених порушень розглянута на оперативній нараді, на якій слідчим слідчого відділення вказано на необхідність додержання вимог КПК та необхідність посилення наглядової діяльності у зазначених сферах.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України від 14.06.2012 р. суд повідомлено, що з метою недопущення в подальшому аналогічних прорахунків були проведені додаткові заняття з працівниками СВ Білопільського РВ та сурово вказано на допущені прорахунки Бережному С.О. в службовій діяльності.
14.
 
Справа № 1-39/12 (постанова від 07.06.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків слідчим РВ Синиченком О.О., про відсутність контролю з боку начальника Бережного С.О., порушення КПК при проведенні досудового слідства, а саме порушення ознайомлення з експертизою підозрюваного Золотарьова В.В., порушення Інструкції про організацію діловодства в системі МВС, резолютивна частина обвинувального висновку складена всупереч закону, не долучені до кримінальної справи ряд документів, які посвідчують особу обвинуваченого.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 24.07.2012 року, окрема постанова суду щодо зазначених порушень по кримінальній справі розглянута на оперативній нараді, де відповідальним особам було вказано на необхідність посилення наглядової діяльності у зазначених сферах та слідчому Синиченку О.О. вказано на недопущення випадків під час провадження досудового слідства.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 18.07.2012 року, суд повідомлено, що з метою недопущення в подальшому аналогічних прорахунків були проведені додаткові заняття з працівниками СВ Білопільського РВ та вказано начальнику СВ Бережному С.О, на допущені прорахунки в службовій діяльності.
15.
 
Справа № 1-95/12 (постанова від 07.08.2012 року суддя Свиргуненко Ю.М.)
Недбале, безвідповідальне ставлення до виконання процесуальних документів суду та своїх службових обов’язків слідчих РВ та прокуратури, що призводить до вимушеного затягування розгляду справи, а саме не виконання постанови про примусовий привід свідків та потерпілого у справі по обвинуваченню Павлюченка А.В.
Згідно листа прокуратури Сумської області від 05.09.2012 р., окрема постанова суду щодо зазначених порушень по кримінальній справі розглянута і рішенням оперативної наради прокурору Жерьобкіну В.Д. вказано на необхідність вжиття заходів щодо сприяння в оперативному розгляду справ шляхом посилення контролю за виконанням працівниками райвідділу.
Листом прокуратури Білопільського району від 04.09.2012 р., проаналізовано причини невиконання рішення суду та пояснення з цього приводу їх виконавців та на усунення вище вказаних порушень та недопущення їх у майбутньому відредаговано шляхом внесення подання до РВУМВС з вимогою притягнути винних до дисциплінарної відповідальності.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 26.09.2012 року, суд повідомлено щодо недбалого ставлення до виконання своїх службових обов’язків з боку службових осіб, проведено службове розслідування. Вжито заходи реагування.
16.
 
Справа № 1801/2042/12 (постанова від 10.07.2012 року суддя Свиргуненко Ю.М.)
Недбале, безвідповідальне ставлення до виконання процесуальних документів суду та своїх службових обов’язків слідчих РВ та прокуратури, що призводить до вимушеного затягування розгляду справи, а саме не виконання постанови про примусовий привід підсудного Куща О.Г.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 15.08.2012 року, окрема постанова суду щодо зазначених порушень по кримінальній справі розглянута та повідомлено, що невиконання постанови суду про примусовий привід підсудного в судове засідання стало наслідком об’єктивних причин, а наслідком неналежного виконання оперуповноваженим сектору карного розшуку і підстав для вжиття заходів реагування не вбачається.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 06.09.2012 року, після нагадування суд повідомлено, що проведено аналіз роботи СКР РВУМВС з метою недопущення аналогічних порушень.
17.
 
Справа № 1-97/12 (постанова від 18.07.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків слідчим РВ Пашковою І.М., Клименком В.М. та відповідальними особами прокуратури, порушення КПК при проведенні досудового слідства, а саме постанова про порушення к/с по обвинуваченню Ілляшенка А.Д. була вручена з порушенням строків, документи пронумеровані та прошиті з порушенням хронології, протокол очної ставки не відповідає дійсності, обвинувальний висновок складений з порушенням строків. Зазначене свідчить про неналежне виконання службових обов’язків та відсутність належної перевірки к/с при направленні їх до суду з боку прокуратури.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 04.09.2012 року після нагадування, окрема постанова суду щодо зазначених порушень по кримінальній справі розглянута та проведено перевірку по фактам, зазначених в постанові та відредаговано шляхом внесення подання до слідчого управління з вимогою притягнути винних осіб д дисциплінарної відповідальності.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 16.08.2012 року,суд повідомлено, що з метою недопущення в подальшому аналогічних прорахунків були проведені додаткові заняття з працівниками СВ РВУМВС.
18.
 
Справа № 1801/2188/12 (постанова від 18.07.2012 року суддя Свиргуненко Ю.М. )
Безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків службових осіб РВ та неналежне здійснення прокуратурою контролю за досудовим слідством, а саме: порушення щодо пред’явлення обвинувачення за ст.. 395 ККУ у к/с по обвинуваченню Позняк В.М. У органів досудового слідства була можливість об’єднати порушені к/с в одне провадження, провести досудове слідство по об’єднаній справі.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 04.09.2012 року після нагадування, окрема постанова суду щодо зазначених порушень по кримінальній справі розглянута та відредаговано шляхом внесення подання до слідчого управління з вимогою притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 16.08.2012 року,суд повідомлено, що з метою недопущення в подальшому аналогічних прорахунків було звернуто увагу на повноту збору первинного матеріалу під час порушення к/с.
19.
 
Справа № 1801/2103/12 (постанова від 01.08.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків слідчим Шматенком Д.М. та здійснення прокуратурою контролю за досудовим слідством, а саме: порушення складання обвинувального висновку по обвинуваченню Блажка О.В., Синиці В.В. Інформація про порушення к/с своєчасно не направлена, що призвело до того, що Синиця В.В. був звільнений від покарання за попереднім вироком , хоча злочин , за який засуджений, вчинений ним у період іспитового строку.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 04.09.2012 року, окрема постанова суду щодо зазначених порушень розглянута та відредаговано шляхом внесення подання до слідчого управління з вимогою притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 10.10.2012 року, після нагадування, суд повідомлено про проведений аналіз роботи слідчого відділення, в якому вказано на прорахунки Шматенка Д.М. при розслідуванні к/с.
20.
 
Справа № 1-п/1801/2461/12 (постанова від 09.08.2012 року суддя Замченко А.О.)
Встановлено, що органом досудового слідства не вжито всіх можливих і необхідних заходів для встановлення осіб, що вчинили злочин, а досудове слідство зупинено без достатніх на те підстав. Крім того відсутні відомості про вжиття заходів до встановлення осіб, які вчинили злочин.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 04.09.2012 року, окрема постанова суду щодо зазначених порушень розглянута та відредаговано шляхом внесення подання до слідчого управління з вимогою притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 10.10.2012 року, після нагадування, суд повідомлено про проведений аналіз роботи слідчого відділення.
21.
 
Справа № 4/1801/2628/12 (постанова від 30.08.2012 року суддя Замченко А.О.)
При розгляді скарги Крамаренка Г.С. встановлено порушення вимог законодавства щодо формування справ згідно з Інструкцією про організацію діловодства в системі МВС України.
Згідно листа Білопільського РВ УМВС України в Сумській області від 15.10.2012 року, після нагадування, суд повідомлено, що проведений аналіз роботи о/у Коваленка В.М. з метою недопущення аналогічних порушень та проведено додаткові заняття про організацію діловодства в системі МВС України під час формування справ.
22.
 
Справа № 1/1801/121/12 (постанова від 09.10.2012 року суддя Свиргуненко Ю.М.)
Недбале, безвідповідальне ставлення до виконання процесуальних документів суду та своїх службових обов’язків слідчих РВ та прокуратури, що призводить до вимушеного затягування розгляду справи, а саме не виконання постанови про примусовий привід свідка по справі Гусакової М.М
Згідно з відповіддю прокуратури Сумської області від 08.10.2012 року, окрема постанова суду щодо зазначених порушень розглянута, про виконання та вжиті заходи реагування буде повідомлено.
Згідно листа УМВС України в Сумській області від 26.10.2012 року, суд повідомлено про проведений аналіз роботи слідчого відділення, в якому зазначено про неможливість виконання даної постанови, оскільки вказаний свідок виїхав за межі України, а саме в РФ.
23.
 
Справа № 1/1801/79/12 (постанова від 10.10.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків слідчим Максютою І.С., Аксенко В.Д., Шматенком Д.М., Бережним С.О. та здійснення прокуратурою контролю за досудовим слідством, а саме: допит свідків, не вжито заходів з боку прокуратури приводу правильності кваліфікації дій обвинувачених Бобра Р.В., Стрельникова Р.О.
Згідно з відповіддю прокуратури Сумської області від 26.11.2012 року, за наслідками окремої постанови прокуратурою проведено оперативну нараду, у якій вказано слідчим на недопущення в подальшому зазначених в постанові недоліків.
Згідно листа Білопільського РВУМВС України в Сумській області від 14.11.2012 року,суд повідомлено про проведений аналіз роботи слідчого відділення, недоліки прийнято до уваги, попереджено слідчих про недопущення помилок при проведенні досудового слідства.
Згідно листа УМВС України в Сумській області від 14.11.2012 року, суд повідомлено про проведений аналіз роботи слідчого відділення, недоліки прийнято до уваги, за неналежне виконання службових обов’язків слідчих притягнути до дисциплінарної відповідальності.
24.
 
Справа № 1/1801/193/12 (постанова від 22.10.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків слідчим Бережним С.О., о/у Чередниченком Ю.В. та здійснення прокуратурою контролю за досудовим слідством, а саме: порушення зазначеної норми закону щодо обшуку домоволодіння підсудного Мазуренка М..В.
Згідно з відповіддю прокуратури Сумської області від 20.12.2012 року, за наслідками окремої постанови прокуратурою проведено оперативну нараду, у якій вказано слідчим на недопущення в подальшому зазначених в постанові недоліків та зобов’язано вживати заходи з організації належної діяльності підпорядкованих співробітників.
Згідно листа Білопільського РВУМВС України в Сумській області від 26.12.2012 року, суд повідомлено, що вказана постанова розглянута на нараді, де вказано слідчому бережному С.О. на прорахунки при розслідуванні кримінальних справ. Та проведено аналіз роботи слідчого відділення.
25.
 
Справа № 1-п/1801/125/12 (постанова від 08.11.2012 року суддя Замченко А.О.)
Встановлено, що органом досудового слідства не вжито всіх можливих і необхідних заходів для встановлення осіб, що вчинили злочин. При цьому не проводилось жодних слідчих дій чи оперативно-розшукових заходів, що є грубим порушенням КПК.
Згідно листа Білопільського РВУМВС України в Сумській області від 26.12.2012 року після нагадування, суд повідомлено про проведений аналіз роботи слідчого відділення, де доведено про зазначені прорахунки при розслідуванні к/с, проведено аналіз роботи слідчого відділення.
26.
 
Справа № 1/1801/179/12 (постанова від 12.11.2012 року суддя Замченко А.О.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків о/у Реутова К.М., Сайка В.О. здійснення прокуратурою контролю за досудовим слідством, а саме: не вжито належні заходи для виконання постанови суду про допит в якості свідка по к/с Зозулі Г.В., а зроблено лише формальна відписка.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 12.12.2012 року, за наслідками окремої постанови прокуратурою проведено перевірку за фактами та внесено подання про усунення порушень вимог ЗУ «Про міліцію» та прийнято рішення про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.
Згідно листа Білопільського РВУМВС України в Сумській області від 21.11.2012 року, суд повідомлено, що вказана постанова розглянута на нараді, де виконавцям приводу вказано на недопущення в подальшому подібних порушень та надано відповідні пояснення співробітників РВУМВС.
Згідно листа УМВС України в Сумській області від 29.11.2012 року, суд повідомлено, що згідно окремої постанови щодо належного виконання працівниками РВУМВС проведено службову перевірку.
27.
 
Справа № 1/1801/227/12 (постанова від 15.11.2012 року суддя Замченко А.О.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків сл. Сайком В.О., Головченка С.В., Зінця І.О., Полосіна С.Ю, та здійснення прокуратурою контролю за досудовим слідством при розгляді к/с Малоштана Ю.В., а саме: при проведенні огляду житла виявлено ряд порушень, у протоколах зазначені різні факти проведення.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 02.01.2013 року, за наслідками окремої постанови проведено оперативну нараду, де вказано начальнику слідчого відділення та начальнику карного розшуку Головченку С.В. про не допущення у подальшій роботі вимог КПК під час провадження досудового слідства у к/с.
Згідно листа Білопільського РВУМВС України в Сумській області від 26.12.2012 року, суд повідомлено, що вказана постанова розглянута на нараді, де доведено про зазначені прорахунки при розслідуванні вказаної к/с, та проведено аналіз роботи слідчого відділення.
28.
 
Справа № 1/1801/179/12 (постанова від 19.11.2012 року суддя Замченко А.О.)
В провадженні судового слідства к/с по обв. Зозулі Г.В. встановлено, що слідчий Бережний С.О., нач. карного розшуку Головченко С.В. застосовували до підсудного засоби психологічного тиску, вимагали визнати вину, а також аналогічні дії тиску застосовувались і до свідка. На підставі цього було проведено перевірку сл. прокуратури Місюрою М.М. та винесено постанову з порушенням строку. Крім того, зазначена постанова не була вручена заінтересованим особам, у зв’язку з чим суд змушений самостійно вручати підсудному постанову та відкласти розгляд справи, що перешкоджало своєчасному та об’єктивному розгляду справи.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 02.01.2013 року, за наслідками окремої постанови прокурором скасовано постанову слідчого Місюри М.М. у зв’язку з неповнотою проведення перевірки та вказано останньому про недопущення в подальшому зазначених у постанові недоліків.
 
29.
 
Справа № 1/1801/210/12 (постанова від 16.11.2012 року суддя Терещенко О.І.)
Неналежне виконання своїх службових обов’язків ст. сл. Бережним С.О. та здійснення прокуратурою контролю за досудовим слідством, а саме: порушення прав на ознайомлення з експертизою підозрюваного Гасанова Р.А., обвинувачення пред’явлено з порушення строків. Під час розгляду справи всі необхідні слідчі дії, включаючи проведення експертиз, слідчим були виконані, але всупереч закону провадження по справі зупинено у зв’язку з розшуком обвинуваченого, хоча в матеріалах справи жодного підтверджуючого цей факт документу не було. При цьому статистичні картки на зупинення та відновлення провадження у справі не надавались для реєстрації, розшукова справа не заводилась. Також порушувались права свідків при дачі показів, що свідчить про грубе порушення та неналежне виконання свої службових обов’язків.
Згідно з відповіддю прокуратури Сумської області від 08.01.2013 року, за допущені недоліки та неналежне виконання своїх службових обов’язків під час забезпечення прокурорського нагляду за станом досудового слідства у к/с. до заступника прокурора Горового В.О. вжито заходів матеріального впливу відповідно до Положення про преміювання працівників прокуратури.
Згідно листа УМВС України в Сумській області від 15.01.2013 року, суд повідомлено, що за допущені порушення вимог КПК під час розслідування к/с, що привело до винесення окремої постанови, ст. сл. Бережному С.О. оголошено догану.
30.
 
Справа № 1/1801/225/12 (постанова від 22.11.2012 року суддя Терещенко О.І.)
При розгляді к/с по обвинуваченню Тверітінова О.І. встановлено порушення норм процесуального права при проведенні досудового слідства та відсутність нагляду з боку прокуратури при виконання своїх службових обов’язків сл. Листопада В.В., а саме: резолютивна частина обвинувального висновку не відповідає дійсним анкетним даним обвинуваченого. Підстав для зупинення провадження у справі 10 разів у зв’язку з розшуком обвинуваченого, хоча належних доказів у справі не має, при цьому статистичні картки на зупинення та відновлення провадження не надавались для реєстрації, досудове слідство проводилось тривалий час (близько 5 місяців), що свідчить про грубе порушення та неналежне виконання свої службових обов’язків та відсутність контролю з боку прокуратури.
Згідно з відповіддю прокуратури Білопільського району від 10.01.2013 року, за наслідками окремої постанови прокуратурою проведено оперативну нараду на усунення вимог КПК, вказано на необхідність посилення наглядової діяльності у зазначених сферах, підготовлено документ прокурорського реагування.
Згідно листа Білопільського РВУМВС України в Сумській області від 26.12.2012 року,суд повідомлено, що вказана постанова розглянута на нараді, де вказано на прорахунки при розслідуванні вказаної к/с сл. Листопадом В.В. та проведено аналіз роботи слідчого відділення з метою недопущення в подальшому аналогічних порушень.
 
 
Статтею 211 Цивільно-процесуального кодексу України суду надано право при виявленні під час розгляду справи порушення закону і встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню порушення, постановити окрему ухвалу.
Так, встановлено, що Білопільським районним судом Сумської області на протязі 2012 року винесено 2 окремих ухвали в цивільних справах, а саме:
- окрема ухвала від 21 лютого 2012 року, винесена суддею Замченко А.О. по цивільній справі № 2-8/12 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Басова Ігоря Вікторовича про стягнення заборгованості по кредитному договору. У даній справі суддя звертає увагу на дії працівників банку щодо неналежного виконання своїх посадових обов’язків і навмисне затягування строків розгляду справи, у зв’язку з чим суд не зміг розпочати розгляд справи по суті, а справа не знаходила свого вирішення більше трьох місяців, що є неприпустимим порушенням працівниками банку діючого цивільно-процесуального законодавства при представленні інтересів банку в судах.
На виконання вищевказаної окремої ухвали надійшла відповідь, що керівництвом банку було ретельно проведено перевірку виконання службових обов’язків та додержання норм діючого цивільно-процесуального законодавства в процесі супроводження вищезазначеної справи представниками банку та проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності сумлінного виконання посадових обов’язків з метою належного захисту прав та законних інтересів банку.
-окрема ухвала від 06 серпня 2012 року, винесена суддею Замченко А.О. по цивільній справі № 18012420/12 за позовом Вороненко Олени Вікторівни про перегляд у зв’язку з ново виявленими обставинами рішення Білопільського районного суду від 17 лютого 2010 року за позовом прокурора Білопільського району в інтересах Куянівської сільської ради про визнання спадщини відумерлою. У зазначеній справі суддя звертає увагу виконавчого комітету Куянівської сільської ради на неприпустимість порушення діючого законодавства при видачі довідок, що стало причиною видачі двох протилежних за змістом довідок.
На виконання вищевказаної окремої ухвали надійшла відповідь Куянівського сільського голови про проведення роз’яснювальної роботи з посадовими особами, відповідальними за видачу довідок, про неприпустимість порушення діючого законодавства.
Суддею при винесенні окремих ухвал виконуються вимоги ст. 211 ЦПК України. При проведенні аналізу фактів порушень винесення окремих ухвал виявлено не було. Згідно ч. 1 ст. 211 ЦПК України не пізніше як у місячний строк по окремій ухвалі має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено суд, що виніс окрему ухвалу, і як показує практика відповідні органи відреагували на виконання окремих ухвал, винесених суддею.
Жодна окрема ухвала, винесена у 2012 році, не оскаржувалась в апеляційною інстанцією.
За правилами ст.166 Кодексу адміністративного судочинства України суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним суб’єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними. 
За 2012 рік в порядку адміністративного судочинства не виносились окремі ухвали, в зв’язку з чим не було проведено узагальнення щодо їх винесення та здійснення контролю щодо їх виконання.
Отже, проведеним аналізом встановлено, що порівняно з минулим роком найбільш винесено суддями окремих постанов у кримінальних справах, які перебували в провадженні суду на протязі 2012 року, а саме 30 окремих постанов.
В пункті 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 3 «Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах» наголошено на необхідності встановлення суворого контролю за своєчасністю і повнотою виконання окремих ухвал (постанов), а також зобов’язано суди реагувати на випадки несвоєчасного або формального ставлення до розгляду окремих ухвал (постанов) посадовими особами та організаціями, яким вони були направлені.
Стаття 23 вказаного Закону встановлює, що подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, вноситься прокурором, його заступником у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженням усунути порушення закону, і підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору. Тобто, подання має вноситися прокурором за наслідками проведеної перевірки на підставі фактів, котрі знайшли своє підтвердження, з метою усунення порушень закону.
Отже, в даному випадку посадові особи прокуратури Білопільського району, не виконуючи своїх повноважень, визначених ст. 20 Закону України «Про прокуратуру», не вживають необхідних заходів реагування по фактах, викладених в них, що також вказує на відсутність належного контролю за органами дізнання, досудового слідства та інших з боку прокуратури.
Процесуальним законом встановлено, що не пізніш як у місячний строк по окремій ухвалі (постанові) має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено суд, що виніс окрему ухвалу (постанову).
Проведеним аналізом виявлено, що органам та посадовим особам, яким протягом 2012 року для виконання направлялися окремі ухвали (постанови) Білопільського районного суду Сумської області не завжди дотримуються процесуальні строки їх розгляду. Так, постійно допускаються порушення місячного терміну прокуратурою Білопільського району та Білопільським РВ УМВС України в Сумській області, оскільки під час проведення аналізу встановлено, що поряд з формальним розглядом окремих ухвал (постанов) суду в деяких випадках перевищено строк їх розгляду.
Проблемним залишається питання виконання винесених судом окремих постанов (ухвал), оскільки відповідні органи нехтують законом. За таких обставин судам слід застосовувати положення ст. 185-6 Кодексу України про адміністративне правопорушення, відповідно до якої у разі залишення посадовою особою окремої ухвали без розгляду суд має вжити заходів і притягнути винного до відповідальності.
 
Вик. Помічник судді                                            Пришва Н.В.