flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням зборів суддів
від 09 жовтня 2015 року №12
 
 
 
ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ДОКУМЕНТООБІГУ БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
Із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями зборів суддів 
№12 від 09.10.2015, 
№3 від 12.05.2016, 
№6 від 21.10.2016,
№5 від 20.07.2018 
№1 від 19.02.2020
 
 
1. Загальні положення.
 
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення) за результатами розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів відповідного суду новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.
 
 
2. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи.
 
Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів голови суду відносно суддів та керівника апарату суду відносно працівників апарату.
 
 
3. Особливості розподілу справ між суддями.
 
Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженими на підставі наказу керівника апарату особами, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами з урахуванням спеціалізації суддів.
Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення суддів, що входять до складу колегії, проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.
У разі тривалої відсутності судді (тривала тимчасова непрацездатність, закінчення повноважень судді, звільнення з роботи тощо), що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, голова суду скликає збори суддів для вирішення даного питання.
У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів - членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді - члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 цього Положення. 
Визначення присяжних відбувається за правилами, встановленими Положенням.
У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або заміна судді здійснюється без розпорядження керівника апарату, на підставі судового рішення про відвід судді або заяви про самовідвід, електронний примірник якої зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.
Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві передаються для розгляду судді, який визначається у порядку, встановленому ч.3 ст. 11-1 Цивільного процесуального кодексу України.
 
 
4. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.
 
Автоматизований розподіл судових справ здійснюється за правилами, встановленими Положенням.
Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.
Керівник апарату суду перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду та в разі будь-яких змін заносить дані щодо відсутності судді на роботі невідкладно.
На час перебування судді в нарадчій кімнаті справи на нього не розподіляються.
На період виборчого процесу у суді в святкові та вихідні дні автоматичний розподіл позовних заяв, пов’язаних з виборчим процесом, здійснюється серед всіх суддів.
 
 
5. Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді
 
Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:
- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;
- судові справи про перегляд заочного рішення;
- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368 - 373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119 - 121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259 - 264, 267 (крім частини дев'ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- клопотання про вирішення питання, пов'язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті судом;
- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України, а у разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді розподіляється на загальних підставах;
- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;
- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;
- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;
- заяви про відновлення втраченого судового провадження;
- заяви про забезпечення позову, доказів.
Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді, а у разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді розподіляється на загальних підставах. Після того, як відпадуть обставини, за яких було визначено наступного слідчого суддю в рамках одного кримінального провадження, всі клопотання та скарги по цьому провадженню, що надходять до суду, передаються раніше визначеному слідчому судді. 
Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.
 У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках передбачених п.п. 2.3.44-2.3.46 пункту 2.3 Положення, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах.
У разі надходження до суду заяв про зміну чи скасування заходів забезпечення позову, вони передаються для розгляду раніше визначеному в судовій справі судді. Якщо на час надходження до суду таких заяв справа вже розглянута і відсутній суддя, що розглядав дану справу по суті з причин звільнення з роботи, виходом у відставку, тимчасової непрацездатності більше ніж 2 місяці, то відповідна заява підлягає повторному автоматизованому розподілу.
 
 
6. Коефіцієнти адміністративних посад та складності судових справ
 
Збори суддів мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.
В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади встановлюються наступні коефіцієнти:
- голова суду – 0,9.
 При реєстрації нижчевказаних судових справ встановлюються наступні коефіцієнти складності:
розбій - 1,5;
порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом – 1,5;
умисне вбивство – 2;
умисне тяжке тілесне ушкодження – 1,5;
справи про злочини, вчинені у складі організованої групи – 3;
справи про звільнення осіб від кримінальної відповідальності – 0,5;
наказне провадження – 0,2;
розгляд заяв про скасування судового наказу – 0,5;
окреме провадження – 0,5;
спори, що виникають із земельних правовідносин – 1,5;
спори, що виникають із житлових правовідносин: про стягнення сплати за користування житлом – 0,5;
спори, що виникають із сімейних правовідносин – 1,5
 
 
7. Спеціалізація суддів з розгляду судових справ
 
В суді діє спеціалізація із здійснення кримінальних проваджень відносно неповнолітніх та обираються слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом.
Автоматизований розподіл судових справ кримінального провадження між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів.
 
 
8. Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи.
 
В разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів такі випадки фіксуються відповідними актами в порядку, передбаченому підпунктом 2.3.55 пункту 2.3 Положення.
У разі настання вище перелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) здійснюється керівником апарату (чи особою, що виконує його обов’язки) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з врахуванням черговості за списком суддів в алфавітному порядку згідно даних табелю обліку робочого часу суддів та п.2.3.3 Положення, а також з урахуванням дати надходження до суду.
 
 
9. Прикінцеві положення.
 
 Дані Засади вводяться в дію на наступний день після їх затвердження.