flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

22 листопада 1917 року Рада Народних Комісарів РРФСР видала «Декрет №1 про суд», на підставі якого був створений новий радянський суд на основі виборності.

Згідно Положення про вибори народним суддею і народним засідателем міг бути обраним кожен громадянин УРСР, який користувався виборчим правом і досяг 23 років. Народний суд був судом місцевим, а тому судді та народні засідателі обиралися тільки громадянами того району, де суд працював.

У січні 1939 року був створений Сумський обласний суд, до функцій якого належав розгляд кримінальних та цивільних справ, касаційних скарг та протестів на вироки народних судів. Обласний суд здійснював також і контроль за діяльністю народних судів, проводив ревізію.

Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про утворення Сумської області в складі УРСР» 10 січня 1939 року була утворена Сумська область з центром в м. Суми. До її складу увійшли Білопільський та Улянівський райони (Відомості Верховної Ради СРСР,1939р.,№1).

У січні 1939 року одночасно з утворенням Сумської області почало діяти Управління Народного комісаріату юстиції УРСР по Сумській області, яке у 1946 році перейменовано в Управління Міністерства юстиції (УМЮ) УРСР при виконкомі Сумської обласної ради депутатів трудящих. До його функцій входило керівництво народними судами, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, вивчення та узагальнення судової практики. Структура і штатна чисельність апарату суду затверджувалась начальником відділу юстиції облвиконкому.

Точна інформації щодо створення Білопільського та Уляновського народних судів відсутня, а тому відповідно до деяких архівних документів припускається, що приблизно в 1939 році були створені Білопільський та Улянівський народні суди.

10 жовтня 1948 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР затверджено «Положення про вибори народних судів Української РСР».

9 грудня 1948 року виконавчий комітет Сумської обласної Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про виборчі округи по виборах народних судів Сумської області». Відповідно до ст. 89 Конституції Української РСР та ст. ст. 14 і 15 «Положення про вибори народних судів Української РСР» виконком утворив виборчі округи і встановив число народних засідателів по кожному виборчому округу, а саме:

«29 Білопільський виборчий округ по виборах народного суду 1 дільниці Білопільського району (центр м. Білопілля) за включенням території Білопільської міської ради, Климівської, Максимівщанської, Прорубської, Москаленківської, Горобівської, Нагірнівської, Шкуратівської, Воронівської, Ново-Петрівської, Кальченківської сільських рад депутатів трудящих Білопільського району. Належить обрати 70 народних засідателів.

30. Білопільський виборчий округ по виборах народного суду 2 дільниці Білопільського р-ну (центр м. Білопілля) з включенням території Ворожбянської селищної ради, Бабаківської, Будківської, Ворошиловської, Глушецької, Дмитрівської, Іскрисківщанської, Кислодубинської, Морочанської, Ново-Іванівської, Павлівської-1, Павлівської-2, Петровської, Рижівської, Річанської та Старо-Вирівської сільських Рад депутатів трудящих Білопільського району. Належить обрати 70 народних засідателів».

17 грудня 1948 року виконавчий комітет Білопільської районної Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про утворення виборчих пунктів по виборах народних судів Білопільського району Сумської області». Відповідно до ст. ст. 16, 17, 18, 19 «Положення про вибори народних судів Української РСР» виконком вирішив утворити такі виборчі пункти по виборах до народних судів Білопільського району:

Рішенням виконавчого комітету Сумської обласної Ради депутатів трудящих від 16 листопада 1954 року на підставі ст. ст. 14 і 15 «Положення про вибори народних судів Української РСР» утворено виборчі округи по виборах народних судів Сумської області та встановлено по Білопільському виборчому округу по виборах народного суду Білопільського району (центр м. Білопілля) з включенням усіх населених пунктів Білопільського району 75 народних засідателів.[1]

Рішенням виконкому Білопільської райради депутатів трудящих від 19 листопада 1954 року «Про утворення виборчих пунктів по виборах народного суду Білопільського району Сумської області» утворено 54 виборчі пункти.[2]

19 грудня 1954 року відбулися вибори народних суддів Української РСР та народним суддею Білопільського району була обрана Квасова Марія Василівна, в подальшому вона була обрана і головою суду.[3]

Згідно з наказом Міністерства юстиції УРСР від 14 вересня 1956 р. Управління Міністерства юстиції по Сумській області припинило своє існування, а його функції щодо керівництва народними судами, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, вивчення та узагальнення судової практики почав виконувати обласний суд.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року «Про укрупнення сільських районів Української РСР» на території Сумської області залишилось 10 районів. Улянівський район ввійшов до складу Білопільського району (Відомості Верховної Ради УРСР. - 1963. - №2.- ст.35. - №21.-ст.549). У зв’язку з чим перестав існувати Улянівський народний суд, а справи цього суду були передані до Білопільського народного суду. Деякі справи і до цього часу зберігаються в архіві Білопільського районного суду Сумської області.

У січні 1971 року на підставі наказу Президії Верховної Ради УРСР відновив свою роботу відділ юстиції виконкому Сумської обласної ради депутатів трудящих, реорганізований у 1985 році в управління юстиції. Тому з січня 1971 року контроль за діяльністю народних судів почав виконувати новостворений відділ юстиції виконкому Сумської обласної ради депутатів трудящих.

5 червня 1981 року Верховною Радою УРСР прийнято Закон "Про судоустрій Української РСР", відповідно до якого організаційне керівництво щодо районних (міських) народних судів здійснювалось відділами юстиції виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів. На підставі цього була змінена назва Білопільського народного суду на Білопільський районний народний суд Сумської області.

Незважаючи на зміни законодавства в частині організації судів, функції і завдання судової влади з 1945 по 1981 роки залишалися незмінними.

05 червня 1981 року Білопільський районний народний суд Сумської області був зареєстрований і включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 24 лютого 1994 року № 4017 - XII, опублікованого у Відомостях Верховної Ради України від 28.06.1994 року, назва «народні суди» була змінена на назву «районні (місцеві) суди» внаслідок чого змінилась і назва «Білопільський районний народний суд Сумської області» на «Білопільський районний суд Сумської області».

Відповідно до Указу Президента України від 18 травня 1994 року № 236/94 «Про управління юстиції Міністерства юстиції України» та розпорядження представника Президента України від 30 травня 1994 року № 172 з пункту 2 розпорядження представника Президента України «Про структуру обласної державної адміністрації» від 18 травня 1992 року № 44 було виключено управління юстиції, яке підпорядковувалось обласній державній адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну виконавчу службу» та Закону України «Про виконавче провадження» від 22 жовтня 2000 року № 2056 -111, опублікованого в Офіційному віснику України № 46/2000 р., Державна виконавча служба була відокремлена від судів.

На підставі Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого 2002 року № 3018 -111 ст. 125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України» була проведена реорганізація в судовій системі та створена Державна судова адміністрація України і її територіальні управління в областях.

Територіальне управління державної судової адміністрації в Сумській області зареєстроване 29 серпня 2002 року (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 112156 від 29.08.2002 року).

Суди області від підпорядкування Управлінню юстиції в Сумській області відійшли з 29 серпня 2002 року відповідно до Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого 2002 року № 3018 -ІІІ ст. 125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України».

Територіальному управлінню Державної судової адміністрації Сумської області суди області не підпорядковані. Управління створене для організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату судів.

До повноважень управління відноситься лише перевірка в судах організації діловодства, робота зі зверненнями громадян, організація і виконання статистичної роботи суду.

Починаючи з вересня 2005 року, крім кримінальних, цивільних і адміністративних справ, суд почав відправляти правосуддя по розгляду адміністративних справ відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, внаслідок чого назва адміністративних справ, які розглядаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, змінилась на нову - «Справи про адміністративні правопорушення».

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року № 486-р «Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів», розробленого на виконання положень Законів України «Про судоустрій України», «Про доступ до судових рішень», вимог процесуального законодавства, Наказу ДСА України від 23.10.2007 року № 672/к «Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів» з 01 січня 2008 року до штатних розписів суду введено посади керівника апарату суду, консультанта , який буде суміщати два напрямки роботи – ведення кадрової роботи та аналізу судової статистики , головного спеціаліста з інформаційних технологій.

З серпня 2010 року суд працює на підставі Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07. 2010 року № 2453-VІ.

Відповідно до цього закону коло повноважень керівника апарату суду суттєво розширено: керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, яка введена в дію з 01 січня 2011 року відповідно до розділу XІІ Прикінцевих положень закону.

Керівник апарату суду та його заступник призначаються на посаду та звільняються з посад начальником відповідного територіального управління ДСА України за поданням голови суду.

Керівник апарату суду призначає та звільняє з посади працівників апарату, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарне стягнення.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 року № 2453-VІ за головою суду закріплена представницька, адміністративна та контрольна функції.

На виконання вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07. 2010 року № 2453-VІ постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2010 року № 1097 «Про внесення змін до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності судів та визнання таким, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» з 01 січня 2011 року існуюча посада помічника голови суду замінена на посаду заступника керівника апарату суду.

Станом на 2012 рік суд розглядає кримінальні, цивільні, адміністративні справи, справи про адміністративні правопорушення, справи за поданнями органів досудового слідства та інші, ведеться робота по прийому громадян, робота зі зверненнями громадян.

Діловодство в суді ведеться на підставі Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року, із змінами і доповненнями, затвердженими наказом ДСА України від 26.09.2007 року № 100.

З початку своєї діяльності Білопільський районний народний суд Сумської області знаходився в місті Білопіллі по вул. Леніна, а потім був переведений та розміщений по вул. Карла Лібкнехта (нині вул. Старопутивльська). Приміщення суду за вказаною адресою не відповідало вимогам експлуатації та вимогам для здіснення судочинства, тому на початку 1996 року суд був розміщений в новій, спроектованій і побудованій для суду трьох поверховій будівлі по вул. Шевченка,17, де і розташований по теперішній час.

Штат суду станом на 2012 рік включає:

Головами суду в хронологічній послідовності були:

Квасова (Перепелиця) Марія Василівна, 19 грудня 1954 року обрана народним суддею Білопільського району, в подальшому і голова суду.

Гедерим Юрій Володимирович, 16 червня 1978 року призначений головою Білопільського районного народного суду.

Терещенко Ольга Іванівна, 14 липня 2004 року призначена головою Білопільського районного суду (Указ Президента України №792/2004 від 14.07.2004 р.), повторно на дану посаду призначена Рішенням Ради суддів України від 1 червня 2007 року.

________________________________
[1] Прапор Сталіна, №105, 21.11.1954.
[2] Те саме.
[3] Те саме, №120, 26.12.1954.