flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок і підстави звернення громадян до суду при реалізації ними виборчих прав

14 березня 2019, 16:38

31 грудня 2018 року розпочався процес щодо підготовки та проведення чергових виборів Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.

   Статтею 38 Конституції України встановлено, що громадяни України мають право вільно обирати та бути обраними. Згідно з частиною першою статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

   Слід зауважити, що право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Законом. Одним із документів, які підтверджують особу та громадянство України виборця на виборах Президента України, є паспорт громадянина України.  Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. Однак, може трапитися так, що прізвище виборця випадково (через адміністративну або технічну помилку) відсутнє в списку виборців, або ж, навпаки, занесене більше одного разу тощо. Такі помилки мають бути виправлені, порушені виборчі права - захищені і саме в цьому полягає завдання суду. Тому кожен виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (далі КАС України).

    Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду в порядку і в строки, встановлені вищевказаним Кодексом. Відповідно до частини другої статті 274 КАС України адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії. 

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до суду без сплати судового збору і може бути подана не пізніше, як за два дні до голосування. Таким чином, останнім днем подачі адміністративного позову щодо уточнення списку виборців є четвер 28 березня 2019 року.

Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше, ніж за два дні до голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до голосування – невідкладно.

Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру. Рішення суду щодо внесення змін у списки виборців виконується негайно.

Оскарження рішення суду щодо внесення змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню.

Крім того, Білопільському районному суду Сумської області як адміністративному суду підсудні справи за адміністративними позовами щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, що знаходяться на території Білопільського району, їх членів. У відповідності до частини шостої статті 273 КАС України суб’єкт виборчого процесу має право звернутися до суду з вищевказаним позовом у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, що знаходяться на території юрисдикції Білопільського району, а також їх членів, що мали місце до дня голосування, у відповідності до частини сьомої статті 273 КАС України можуть бути подані до адміністративного суду у строк, встановлений частиною шостою цієї статті, але не пізніше двадцять другої години дня, що передує дню голосування.

З адміністративним позовом щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, які мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (частина восьма статті 273 КАС України).

Отже, закон дозволяє щодо уточнення списку виборців звернутися до суду. Але Вам, як виборцям, простіше і легше перевірити чи є Ви у списку виборців на сайті Державного реєстру виборців. Якщо ж виявиться, що Вас немає у цьому списку, то Ви можете звернутися безпосередньо з особистою заявою до відділу ведення Державного реєстру виборців про внесення уточнення до попередніх списків виборців. Зробити це можна до 25 березня 2019 року включно. Внести Вас до уточненого списку виборців після 25 березня 2019 року можна буде тільки за рішенням суду.

Тож, аби не залишатися осторонь від виборів і мати змогу використати своє, гарантоване Конституцією України, право на вільне волевиявлення, необхідно лише перевірити наявність свого імені у списках виборців. Тим самим зробити свій внесок у належне проведення виборів.

 

За довідковою інформацією учасники процесу та інші громадяни можуть звертатись за телефоном 9-18-87